Technologický partner.

Najnovšie.
Technológie. Pre Vaše projekty.

Security

Zabezpečenie objektov

Smart Home

Inteligentné riešenia pre domácnosť

Infraštruktúra

Metalické siete, Optické siete, Wi-Fi

Inžiniering

Projektové dokumentácie a realizácie

Dátové centrá a serverovne

Serverové rozvádzače a iné

Fotovoltické systémy

Návrh riešení pre úsporu energií

0 rokov
skúseností

viac ako

0 m
optických káblov ročne

viac ako

0
zvarov ročne
0
hlavných oblastí pôsobenia
Partneri

Spolupracujeme s

PREDSTAVTE SI, KEBY

Váš úspech bol iba otázkou voľby správneho technologického partnera.
Pre viac info nás kontaktujte