Inžiniering

Naším cieľom je hlavne spokojnosť našich partnerov a zákazníkov a pre to pristupujeme ku každému projektu individuálne tak , aby sme v čo najkratšom čase a v čo najvyššej kvalite spracovali projektovú dokumentáciu v akomkoľvek stupni, vybavili jednotlivé povolenia a oslovili všetky dotknuté subjekty aby sa priebeh výstavby zbytočne nepredlžoval

Náš koncept inžinieringu má má jednotlivé fázy, ktoré sa snažíme prispôsobiť individuálne každému projektu, začínajúc analýzou a končiac skutkovým stavom danej realizácie.

Projektové dokumentácie:

Náš projektový tím rieši projekty vo všetkých stupňoch:

  • Analýza projektu

  • Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

  • Projektová dokumentácia pre ohlášku drobnej stavby

  • Realizačná projektová dokumentácia

  • Projektová dokumentácia skutkového stavu

Komplexný inžiniering a poradenstvo

Vybavíme jednotlivé úkony za Vás poprípade v spolupráci s Vami. Vieme detailne vyhodnotiť, aké dokumenty a úkony je potrebné vykonať, správne ich naplánovať tak , aby sa samotný začiatok realizácie zbytočne nepredlžoval.

Naplánujme si spoločnú konzultáciu
k Vášmu projektu