Infraštruktúra

Pasívna metalická a optická infraštruktúra

Základom komunikačnej infraštruktúry inteligentných budov je pasívna časť komunikačnej siete, ktorá je postavená na metalických alebo optických káblov. Celý tento systém je veľmi dôležitou súčasťou technológie budov a preto venujeme pozornosť už pri návrhu kabeláže a dôkladnému zváženiu všetkých budúcich požiadaviek.

Aktívna infraštruktúra a WiFi

Navrhneme a implementujeme aktívnu IT alebo WiFi návrh Vášho projektu s využitím najmodernejších systémov.

Štrukturovaná kabeláž

Univerzálny systém, ktorý podporuje prenos digitálnych i analógových signálov

Optické siete

Infraštruktúra inteligentných budov, ktorá je postavená na optických kábloch.

Wi-Fi riešenia

WiFi siete s najvyššímy bezpečnostnými štandardmi

Aktívna IT infraštruktúra

S využitím najmodernejších systémov

Naplánujme si spoločnú konzultáciu
k Vášmu projektu