Monitoring

Zabezpečenie dostupnosti kritickej IT infraštruktúry znamená mať prehľad o okolí, ktoré ju ovplyvňuje. Systém monitoringu prostredia poskytuje merania a výstrahy v reálnom čase a tým poskytne dostatok času na vyriešnie situácie, skôr ako sa stane kritickou.

V našich systémoch používame senzory typu RJ45 – minikáblové senzory alebo senzory, komunikujúce vzduchom cez zigbee sieť.

Výhody nasadenia senzorov v priestoroch serverovní, dátových centier alebo rozvádzačov:

 • Jednoduché a rýchle nasadenie
 • 24-hodinový „real-time“ prehľad
 • Zníženie nákladov na energie
 • Vysoká presnosť
 • Škálovateľnosť

Typy senzorov:

 • Teplota
 • Vlhkosť
 • Prúdenie vzduchu
 • Tlak
 • Pohyb
 • Vybrácie
 • Zaplavenia
 • Otvorenia a zatvorenia
 • Suchý kontakt pre integráciu senzorov tretích strán

V našich systémoch používame senzory typu RJ45 – minikáblové senzory alebo senzory, komunikujúce vzduchom cez zigbee sieť.

Naplánujme si spoločnú konzultáciu
k Vášmu projektu